Andere websites

Down & Beautiful

De facebook pagina met gedichten in het Nederlands en Engels en filmpjes over de ontwikkeling van mijn zoon Daenan.

Kleinkind met Down

De opzet van deze groep is om als Grootouders van een Kleinkind met
Down, een en aander te delen, vragen te stellen, foto’s, enzovoort. 

Sivan in the picture

Foto’s uit het dagelijkse leven van een kleine levensgenieter met syndroom van Down…

EHBDownsyndroom

Verwacht je een kindje met het syndroom van Down? Gefeliciteerd! Toch kan de diagnose Downsyndroom inslaan als een bom. En als je dan een beetje bent bijgekomen, kan het zijn dat je allerlei vragen hebt. Aan wie kun je die beter stellen dan aan de ervaringsdeskundigen op dit gebied? In deze groep vind je een grote groep D-mama’s en D-papa’s die precies weten wat je voelt. En nog belangrijker: die jou een eerlijk antwoord kunnen geven op al je vragen. Schroom dus niet, meld je aan en gooi al je vragen/angsten/twijfels op tafel. Hier wordt niet geoordeeld of veroordeeld. Hier wordt geluisterd en ervaring uitgewisseld. Voel je welkom!

D mama’s

D Mama’s is een besloten groep voor mama’s en “bij uitzondering” D papa’s van een kind met Downsyndrooom. Het is een groep waarin je op een open en betrouwbare manier mooie en soms minder mooie momenten en ervaringen met elkaar kan delen. Ook kun je je tips en allerlei vragen kwijt.

Binnen deze groep gaan we met respect voor ieder zijn/haar mening en levensovertuiging met elkaar om. Wanneer je wilt reageren doe dit bij voorkeur alleen via je eigen account.

Veel plezier bij D mama’s!

PS: De beheerder van deze groep is Simone Bakker

Zo is Downsyndroom
Hoe is Downsyndroom?  Nou, Zó! Mensen met Down zijn net zo divers als mensen zonder Down. Ze hebben talenten, uitdagingen en hebben lief.

Stichting De Upside van Down

Waar ande­ren zich inzet­ten voor weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar medi­sche aspec­ten, ont­wik­ke­lings­sti­mu­le­rings­pro­gram­ma’s en geschik­te onder­wijs­me­tho­den, ligt onze focus op de beeld­vor­ming. Want meer begrip leidt uit­ein­de­lijk tot meer accep­ta­tie en van men­sen met Down­syn­droom in onze maat­schap­pij.

Stichting Downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de SDS o. a. de volgende taken op zich genomen:
het inventariseren van de kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom;
het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan;
het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek;
het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf;
het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.
De slogan van de SDS luidt: informatie, intervention, inclusie.

Downpride

Renate Lindeman, moeder van twee geweldige kinderen met Downsyndroom, is woordvoerster van Downpride en deel van het internationale ‘Saving Down’ team.

Downpride heeft het Nederlandse screeningsbeleid ingediend bij de Verenigde Naties omdat het discrimineert tegen mensen met Downsyndroom en hun families. Meer informatie op deze site.

Daarnaast is Downpride een Internationale petitie gestart om de aandacht te vestigen op de effecten van NIPT op de groep mensen met Downsyndroom.

Saving Downsyndrome

Saving Downs is an international social justice advocacy for people with Down syndrome.

We focus on providing a balanced perspective on life with Down syndrome and supporting parents with a prenatal diagnosis.

We raise awareness around the discriminatory and eugenic nature of the practice of antenatal screening worldwide.

We wish to ensure that prenatal screening exists only to provide unborn children with Down syndrome and their parents with life-affirming, unbiased care through advocacy, education, support and understanding; worldwide.

Our position statement on prenatal screening and diagnostic testing for Down syndrome

 Saving Downs acknowledges that people with Down syndrome have a right to be born free from discrimination, and to be treated on an equal basis with all.

Saving Downs advocates that the use of prenatal screening and diagnostic testing must respect the life and dignity of those diagnosed prenatally without discrimination, provide them with the best possible care without harm, and help those parents who wish to use it, prepare for the birth of their child.

Saving Downsyndroom new parents support group

Following a baby’s Down syndrome diagnosis, it is clear what parents need and what they don’t. Parents do need accurate information and support. Parents do not need outdated misconceptions, pity, scare tactics, or completely incorrect information. All too often, the latter is all that new parents receive.

In connection with the mission of Saving Down syndrome, we as an organization now provide support for expectant and new parents in a safe, private group on facebook. The group is comprised of parents and grandparents of people with Down syndrome who are available to answer questions, share knowledge, provide resources, and be a sounding board for new members.

The benefit of Saving Down syndrome’s sponsorship is that group members are from around the globe. If a new parent is awake feeding baby in the middle of the night and has a question, there will be group members present and available.

The group description on facebook is as follows: This group is for expectant and new parents who received a diagnosis that their baby has Down syndrome. We are aligned with the Saving Down syndrome Facebook page. There are many people in this group that have been there, have a child with Down syndrome, or have an interest that can be of great service. We are here to offer support, educate on Down syndrome, guide new parents through the process of being pregnant and having a baby with Down syndrome. Feel free to invite parents to the group and keep it respectful. Welcome to the Down syndrome community & Team 21!

We welcome and encourage you to invite friends who might be interested in joining the group. Any person who wants to take part just needs to click this link: https://www.facebook.com/groups/368504810003901/, then ask to join the group. We look forward to widening our newest Saving Down syndrome community.

World Downsyndrome day

World Down Syndrome Day (WDSD), observed on 21 March every year, is a global awareness day which has been officially observed by the United Nations since 2012.

Down Syndrome International (DSi) encourages our friends all over the world to choose their own activities and events on WDSD to help raise awareness of what Down syndrome is, what it means to have Down syndrome, and how people with Down syndrome play a vital role in our lives and communities.

Jasmijns Wereld

Jasmijn is een kunstenaar met het Down syndroom. Zij schildert met veel plezier. Vanaf 1 januari 2012 werkt zij samen met Masja Lips. De wereld draait door is hun eerste gezamenlijke schilderij. Daarvoor hebben Co Ridderbos en Jasmijn ruim zeven jaar samen geschilderd en meer dan honderd schilderijen gemaakt! In de vakantieperiodes werkt zij nog met Co, die nu 90 jaar is. Jasmijn werkt sterk vanuit haar geheugen en combineert dit met een grote dosis fantasie.

Stichting Special Arts

Special Arts bevordert de kunst- en cultuurparticipatie van mensen met een handicap en stimuleert dat zij hun pure talenten op het gebied van beeldende kunst, podiumkunsten en taal kunnen ontwikkelen. Dit doet zij door middel van inspirerende projecten, wedstrijden en een landelijke kunstuitleen.

Schrijven Online

Schrijven online en het tijdschrift schrijven magazine laten je nadenken over hoe je een goed verhaal kunt verbeteren door interessante schrijftips en workshops. Bijvoorbeeld Show of don’t tell. Daarnaast krijg je adviezen hoe je jouw blog of boek het beste kunt promoten. De do’s en don’ts.

Als kers op de taart, krijg je informatie over schrijfwedstrijden waar je aan mee kunt doen om zo je bekendheid te vergroten.

 

IMGP5339