Spelregels dicht/schrijfwedstrijd

Start & sluitingsdatum

Op 21 december 2020 kunnen gedichten worden ingediend aan downandbeautiful@gmail.com

De gedichtenwedstrijd sluit op 12 maart 2021.

Gedichten 

Binnen het thema positieve beeldvorming kan geschreven worden over hoe het kind, de leerling, het kleinkind enzovoort wordt gezien door de dichter zelf en/of door de omgeving.
Liefde, acceptatie, anders zijn, inclusief onderwijs zijn allemaal onderwerpen waarover geschreven kan worden. De dichter is  vrij om binnen het thema te dichten.

Het gedicht mag niet langer zijn dan drie keer eenentwintig regels, dat is inclusief witregels en exclusief titel. Er zijn geen regels voor de minimale lengte of de stijl.

Korte verhalen

Het verhaal mag niet langer zijn dan maximaal 213 woorden en moet minimaal 100 woorden zijn. Het mag ook een ludiek verhaal zijn. In iedergeval moet duidelijk zijn wat de persoon met Downsyndroom voor de dichter of schrijver betekend.

Taal

Gedichten en korte verhalen mogen in het Nederlands en Engels worden geschreven. Het gedicht moet door de dichter zelf geschreven zijn.

Rechten

De auteurs behouden de copyright rechten. De ingezonden gedichten mogen tot de bekendmaking van de winnaars niet worden gedeeld.
Down & Beautiful heeft het recht om de gedichten met een foto van de drie winnaars en hun prijs, op de website en de social media kanalen te publiceren.

Bekendmaking winnaars en gedichten

De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden om 21:00 uur op Wereld Downsyndroom dag 21 maart 2021 bekendgemaakt.

IMGP5292